Ingsane doorbreekt 'gestoorde' patronen
en zet de inwoner weer centraal

Daarom Ingsane!

Wij helpen de betrouwbaarheid van de overheid te vergroten door de dienstverlening te verbeteren.

Die betrouwbaarheid staat immers onder druk. We zien dat dit o.a. komt doordat regelgekte, maar ook hoe we daarmee omgaan, het bijna onmogelijk maakt om de bedoelde dienstverlening voor inwoners voor elkaar te krijgen.
Heb je te weinig tijd om te evalueren/te leren en door te ontwikkelen? Blijf je maar maatwerk leveren zonder het onderliggende probleem aan te pakken? Wij snappen en voelen die frustratie helemaal. Wij heten niet voor niets Ingsane, we worden er zelf ook ‘gestoord’ van.

Ingsane helpt je om, vanuit het maatwerk, te leren en oplossingen te vinden die structureel bijdragen aan een betere dienstverlening. Dat doen we niet via het geven van advies, maar door in actie te komen! En zonder dat het jou veel extra tijd kost. Sterker nog, het levert je tijd op omdat je niet steeds hetzelfde maatwerk hoeft toe te passen. Dat vergroot jouw werkplezier en levert je blijere inwoners op.

Hoe werkt het?

We organiseren leerwerkplaatsen waarin we samen met alle betrokkenen, de bij het maatwerk horende onderliggende ‘gestoorde’ patronen doorbreken. De oplossingen die bedacht worden hebben dus meteen draagvlak. En het zijn structurele oplossingen, zodat maatwerk niet meer nodig is (voor het betreffende probleem). Dat scheelt weer tijd. Zo wordt je organisatie stapje voor stapje beter in haar dienstverlening, en dus betrouwbaarder!

We starten bij waar de uitvoering niet verloopt zoals was bedoeld. Iets groots of iets kleins. Waar je steeds maatwerk op levert. Samen met alle betrokken medewerkers en inwoners, gaan we het probleem dat je wilt oplossen te lijf. Dit doen we door het probleem in de kern aan te pakken en daarvoor al lerend samen een oplossing te vinden.

Bevalt de methodiek die we toepassen? Dan zorgen wij ervoor dat je het in het vervolg zelf kunt! En uiteraard helpen we ook bij het borgen van de uitkomsten van de leerwerkplaatsen. Want pas als er echt iets mee gedaan wordt, is het patroon doorbroken en de inwoner structureel geholpen.

Onze Diensten

  • Leerwerkplaats Doorbraak Gestoorde Patronen (DGP)

  • Train de trainer

  • Organisatieadvies &
    Coaching

  • Dagvoorzitterschap en inspiratie

Voorbeelden

Een voorbeeld ter illustratie, voortgekomen uit de praktijk van een doorbraak leerwerkplaats. Het voorbeeld laat de wisselwerking zien tussen bepaalde wetten. Ook laat het zien dat er – naast het wegnemen van eventuele misvattingen van ambtenaren over de betekenis van wettelijke bepalingen die de gemeente nu eenmaal moet respecteren – speelruimte is voor de gemeente. 

Laat ons je helpen met patronen doorbreken!